1. Прочитайте текст цього публічного договору (договору публічної оферти) про користування сайтом і послугами Synergy Club («ДОГОВІР»), і якщо ВИ не згодні з яким-небудь пунктом цього ДОГОВОРУ, чи ВАМ не зрозумілий будь- який пункт цього ДОГОВОРУ, пропонуємо ВАМ відмовитися від надання акцепту (згоди) на укладання цього ДОГОВОРУ.

2. У випадку прийняття умов цього ДОГОВОРУ (надання акцепту (згоди)), ВИ погоджуєтесь зі всіма умовами ДОГОВОРУ. Цей ДОГОВІР є публічним і публікується в мережі Інтернет на наступній веб-сторінці:
http://academy.synergy-consulting.biz/synergy-club/uk

3. Викладений нижче текст ДОГОВОРУ, адресований невизначеному колу осіб, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є офіційною публічною пропозицією виконавця («ВИКОНАВЦЯ»), укласти цей ДОГОВІР на визначених цим ДОГОВОРОМ умовах, згідно обраного переліку товарів та послуг, розміщених на наступній веб-сторінці:
http://academy.synergy-consulting.biz/synergy-club...

4. ДОГОВІР вважається укладеним в порядку ст. 642 (прийняття пропозиції) Цивільного кодексу України і вступає в силу з моменту здійснення ВАМИ дій, передбачених умовами ДОГОВОРУ, що означають повне, безумовне та беззастережне прийняття ВАМИ всіх умов ДОГОВОРУ.

5. Публікація цього ДОГОВОРУ розглядається ВИКОНАВЦЕМ як направлення будь-якій особі, яка має відповідну цивільну дієздатність, публічної оферти. Публікуючи цей ДОГОВІР, ВИКОНАВЕЦЬ пропонує вказаним особам укласти з ним ДОГОВІР на умовах, що викладені нижче.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

7. ДОГОВІР є офіційною публічною офертою ВИКОНАВЦЯ, адресований будь-якій особі («КОРИСТУВАЧ»), яка має відповідну цивільну дієздатність.

8. КОРИСТУВАЧ гарантує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання ДОГОВОРУ відповідно до його умов.

9. Цей ДОГОВІР укладається шляхом надання повного й безумовного акцепту (згоди) КОРИСТУВАЧА на укладення ДОГОВОРУ в повному обсязі, без підпису письмового примірника ДОГОВОРУ.

10. Цей ДОГОВІР рівносильний укладенню двостороннього письмового договору.

11. ДОГОВІР має юридичну силу відповідно до статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним письмовому ДОГОВОРУ, підписаному КОРИСТУВАЧЕМ та ВИКОНАВЦЕМ (надалі разом також «СТОРОНИ» а кожен окремо «СТОРОНА»). ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

13. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим ДОГОВОРОМ, надати КОРИСТУВАЧУ можливість купувати для особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, послуги («послуги»), у вигляді надання доступу до мультимедійних курсів-тренінгів у вигляді консультацій, семінарів, вебінарів, іншого навчального матеріалу (тренінги та записи), а КОРИСТУВАЧ зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим ДОГОВОРОМ, прийняти та оплатити замовлені послуги. До наданих послуг може бути віднесено, зокрема, надання доступу до наступного контенту («контент»): вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані ВИКОНАВЦЕМ або його партнером для використання КОРИСТУВАЧЕМ.

14. КОРИСТУВАЧ та ВИКОНАВЕЦЬ підтверджують, що цей ДОГОВІР не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

15. ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері консультації у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ (АКЦЕПТ) ДОГОВОРУ

16. ДОГОВІР укладається між СТОРОНАМИ у формі договору приєднання, відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України.

17. Акцепт (згода) ДОГОВОРУ означає повне і безумовне прийняття КОРИСТУВАЧЕМ всіх умов ДОГОВОРУ.

18. Акцептом (згодою) умов ДОГОВОРУ є здійснення КОРИСТУВАЧЕМ дій, визначених цим ДОГОВОРОМ.

19. КОРИСТУВАЧ зобов'язаний здійснити акцепт ДОГОВОРУ після ознайомлення з його умовами.

20. Прийняття пропозиції (акцепту (згоди)) КОРИСТУВАЧЕМ умов цього ДОГОВОРУ є здійснення КОРИСТУВАЧЕМ наступної дії: - оплата КОРИСТУВАЧЕМ послуг згідно тарифів, щодо відповідного контенту, обраного КОРИСТУВАЧЕМ.

21. Якщо КОРИСТУВАЧ не згодний з умовами ДОГОВОРУ, він не повинен здійснювати оплату, не має права укладати цей ДОГОВІР, а також не вправі користуватися послугами, визначеними цим ДОГОВОРОМ.

22. Термін акцепту (згоди) не обмежений.

ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

23. Ціна кожної послуги, визначеної цим ДОГОВОРОМ, визначається на особистий розгляд ВИКОНАВЦЕМ та зазначається на визначеній цим ДОГОВОРОМ веб-сторінці та/або на веб-сторінці, розміщеній в Інтернеті, на якій є посилання на веб-сторінку, де розміщений цей ДОГОВІР.

24. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ (з обов'язковим призначенням платежу у відповідності до обраної послуги).

25. Моментом оплати за цим ДОГОВОРОМ вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

26. Якщо КОРИСТУВАЧ, при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ, не зазначить належним чином призначення платежу (у відповідності до обраної послуги, що унеможливлює ідентифікацію послуги, за яку була внесена оплата), ВИКОНАВЕЦЬ має право самостійно визначити послугу, за яку була внесена оплата КОРИСТУВАЧЕМ, з обов'язковим урахуванням розміру здійсненої оплати.

27. Користувач визнає, усвідомлює та погоджується з тим, що послуга, що надається ВИКОНАВЦЕМ за цим ДОГОВОРОМ, споживається КОРИСТУВАЧЕМ в повній мірі в момент відвідування (хоча б одноразового) КОРИСТУВАЧЕМ відповідної веб- сторінки з контентом, до якої ВИКОНАВЦЕМ буде наданий доступ КОРИСТУВАЧУ, та на якому розміщений весь контент, який надається за цим ДОГОВОРОМ (12 уроків). Зважаючи на це, КОРИСТУВАЧ розуміє та погоджується, що ВИКОНАВЕЦЬ не зобов'язаний відшкодовувати (повністю чи частково) КОРИСТУВАЧУ вартість будь-якої послуги, оплаченої КОРИСТУВАЧЕМ, оскільки ВИКОНАВЕЦЬ, у відповідності до ДОГОВОРУ, надав, а КОРИСТУВАЧ, відповідно, спожив послугу в повному обсязі, відвідавши відповідну веб-сторінку, на якому розміщений весь контент, який надається за цимДОГОВОРОМ (12 уроків).

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

28. Повернення грошових коштів ВИКОНАВЦЕМ здійснюється за заявою КОРИСТУВАЧА, спрямованого повідомленням на пошту synergy.d.consulting@gmail.com не пізніше 3 (трьох) календарних днів, з моменту початку навчання за графіком (або отримання доступу до уроків), за вирахуванням фактичних витрат ВИКОНАВЦЯ на момент повернення.

29. Грошові кошти повертаються на рахунок КОРИСТУВАЧА, з якого здійснювалась оплата навчання, або інший рахунок, вказаний КОРИСТУВАЧЕМ, протягом 5 (п'яти) робочих днів після прийняття рішення про повернення.

30. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право відхилити заявку КОРИСТУВАЧА на повернення грошових коштів, в разі прояву з боку КОРИСТУВАЧА зневажливого ставлення до ВИКОНАВЦЯ.

31. Доступ до інформаційно-консультаційних послуг для КОРИСТУВАЧА припиняється протягом 1 (одного) робочого дня, з дати направлення ВИКОНАВЦЕМ КОРИСТУВАЧУ повідомлення про відповідне повернення. Зазначена вимога КОРИСТУВАЧА про повернення також вважається відкликанням даного Акцепту.

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

32. Для отримання послуг, КОРИСТУВАЧ повинен заповнити відповідну реєстраційну форму, вказавши необхідні реєстраційні дані КОРИСТУВАЧА (@Spaceman_robot)

33. КОРИСТУВАЧ погоджується надати достовірну інформацію під час відповідної реєстрації і погоджується оновлювати свої реєстраційні дані для підтримання їх актуальності. КОРИСТУВАЧ погоджується, що ВИКОНАВЕЦЬ може зберігати та використовувати реєстраційні дані (персональні дані) КОРИСТУВАЧА під час надання КОРИСТУВАЧУ передбачених цим ДОГОВОРОМ послуг.

34. Доступ до послуг надається на підставі відповідної оплати, шляхом надсилання ВИКОНАВЦЕМ на зазначену КОРИСТУВАЧЕМ електронну адресу листа з посиланням на відповідну веб-сторінку («веб-сторінка з контентом») та описом порядку отримання доступу до контенту.

35. Доступ до платного контенту надається тільки після оплати вартості послуги доступу до відповідного контенту шляхом направлення відповідного веб-посилання. ВИКОНАВЕЦЬ звертає увагу КОРИСТУВАЧА, що ВИКОНАВЕЦЬ не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов'язану з придбанням послуг КОРИСТУВАЧЕМ, всі розрахунки за послуги здійснюються КОРИСТУВАЧЕМ через веб-інтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги.

36. Використання контенту, отриманого під час надання ВИКОНАВЦЕМ відповідних послуг, здійснюється КОРИСТУВАЧЕМ на наступних умовах:

37. КОРИСТУВАЧУ дозволяється використовувати контент тільки для особистого некомерційного використання;

38. КОРИСТУВАЧУ забороняється копіювати, зберігати та записувати на диск чи будь-який інший носій інформації будь-який контент, а також забороняється поширювати контент в мережі Інтернет (вказана в цьому пункті заборона не застосовується до нотатків);

39. КОРИСТУВАЧ має право користуватися контентом лише онлайн на відповідній веб-сторінці з контентом;

40. КОРИСТУВАЧУ забороняється надавати доступ до контенту будь-яким третім особам;

41. КОРИСТУВАЧУ забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатися в роботу відповідних веб- сторінок з контентом, а також використовувати отримані послугами для будь-якої незаконної діяльності.

БЕЗПЕКА

42. ВИКОНАВЕЦЬ серйозно ставиться до безпеки користувачів контенту і вживає всіх необхідних заходів, щоб захистити КОРИСТУВАЧА і пов'язані з ними дані. Однак, ВИКОНАВЕЦЬ не може гарантувати абсолютного захисту від зловмисників. Якщо КОРИСТУВАЧ виявить будь-які порушення в системі безпеки або несанкціоноване використання його реєстраційних даних (персональних даних), КОРИСТУВАЧ зобов'язаний негайно повідомити про це ВИКОНАВЦЯ направивши йому відповідне повідомлення на визначений в цьому договорі e-mail. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

43. Послуги і всі пов'язані з ними матеріали надаються "як є", без прямих гарантій. ВИКОНАВЕЦЬ не надає жодних гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для визначених КОРИСТУВАЧЕМ цілей та непорушення прав третіх сторін, а також гарантії, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обігу. Крім того, ВИКОНАВЕЦЬ відмовляється від відповідальності, пов'язаної з використанням контенту в будь-якій діяльності КОРИСТУВАЧА чи третіх осіб. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

44. ВИКОНАВЕЦЬ надає КОРИСТУВАЧУ невиключну, без права надання субліцензій, відкличну ліцензію (субліцензію на контент партнерів ВИКОНАВЦЯ), що поширюється на територію всіх країн світу, на використання контенту, на умовах, викладених у цьому ДОГОВОРІ, та на строк дії ДОГОВОРУ виключно видами (способами) використання, передбаченими технічно на визначеній цим ДОГОВОРОМ веб-сторінці з контентом.

45. ВИКОНАВЕЦЬ, автори-експерти, лектори, спеціалісти, які виступають партнерами та/або працівниками ВИКОНАВЦЯ, залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної̈ власності на контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання контенту КОРИСТУВАЧЕМ та третіми сторонами.

46. ВИКОНАВЕЦЬ, автори-експерти, лектори, спеціалісти, які виступають партнерами та/або працівниками ВИКОНАВЦЯ за цим ДОГОВОРОМ не надають КОРИСТУВАЧУ жодних прав на використання знаків для товарів і послуг, що можуть міститися в контенті та продуктах, а також на зазначеній в цьому ДОГОВОРІ веб-сторінці з контентом. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

47. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за неможливість отримання КОРИСТУВАЧЕМ послуг, що сталось з причин, незалежних від ВИКОНАВЦЯ.

48. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за невідповідність змісту послуг особистим очікуванням КОРИСТУВАЧА. Змістпослуг представляє авторські програми та висновки експертів, які можуть не співпадати з особистими переконаннями та висновками КОРИСТУВАЧА, та КОРИСТУВАЧ не має права пред'являти через це будь-які претензії ВИКОНАВЦЮ.

49. За жодних умов і обставин ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за прийняті КОРИСТУВАЧЕМ або третіми сторонами рішення на підставі інформації, отриманої після надання доступу до контенту.

50. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за припинення доступу до визначеної цим ДОГОВОРОМ веб-сторінці з контентом, що виникла не з його вини, а також не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану КОРИСТУВАЧУ такими тимчасовим припиненням доступу.

51. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за реальні збитки та/або упущену вигоду та/або іншу майнову та моральну шкоду, завдану КОРИСТУВАЧУ, що виникла в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами цього ДОГОВОРУ, окрім тієї, що безпосередньо передбачена цим ДОГОВОРОМ.

52. КОРИСТУВАЧ несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним під час реєстрації з метою отримання послуг. У випадку якщо КОРИСТУВАЧ не вказав, або невірно вказав свої реєстраційні дані (персональні дані), ВИКОНАВЕЦЬ не відповідає за будь-які збитки КОРИСТУВАЧА, понесені в результаті відмови в поверненні оплати, наданні послуг, внаслідок неможливості правильної ідентифікації КОРИСТУВАЧА.

53. ВИКОНАВЕЦЬ стежить за достовірністю й повнотою відповідного контенту. ВИКОНАВЕЦЬ здійснює всі можливі дії, щоб контент містив тільки повні й достовірні матеріали, однак, ВИКОНАВЕЦЬ попереджає, що можуть траплятись помилки щодо повноти та достовірності розміщеного контенту, у зв'язку з чим, ВИКОНАВЕЦЬ не буде нести за це будь-яку відповідальність та просить КОРИСТУВАЧА інформувати про виявлені помилки на e-mail ВИКОНАВЦЯ, який зазначений нижче.

54. У випадку наявності обґрунтованих підозр про порушення прав інтелектуальної власності третіх сторін матеріалами, що містяться в контенті, ВИКОНАВЕЦЬ зберігає за собою право в односторонньому порядку припинити доступ до такого контенту без попереднього та наступного повідомлення КОРИСТУВАЧА та не несе відповідальності за таке припинення надання доступу до контенту.

55. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за ДОГОВОРОМ, СТОРОНИ несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов ДОГОВОРУ. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

56. СТОРОНА не несе відповідальності перед іншою СТОРОНОЮ за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього ДОГОВОРУ, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем СТОРІН та без необережності з боку СТОРІН. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) хвороба Експерта-партнера, стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення,військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов'язання прямо виключається СТОРОНАМИ з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

57. Усі спори та розбіжності, пов'язані ДОГОВОРОМ, СТОРОНИ вирішують шляхом переговорів.

58. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

59. Цей ДОГОВІР вступає в силу с моменту його акцептування КОРИСТУВАЧЕМ та діє протягом всього строку виконання СТОРОНАМИ зобов'язань, що передбачені цим ДОГОВОРОМ. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ

60. Цей ДОГОВІР може бути змінено ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це ЗАМОВНИКА. Зміни набирають чинності в день публікації̈ цього ДОГОВОРУ на визначеній в цьому ДОГОВОРІ веб- сторінці.

61. Чинна редакція цього ДОГОВОРУ доступна (опублікована) в мережі Інтернет на наступній веб-сторінці:http://academy.synergy-consulting.biz/synergy-club/uk

62. КОРИСТУВАЧ розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього ДОГОВОРУ або отримання ним послуг, визначених цим ДОГОВОРОМ, після дати публікації̈ змін до цього ДОГОВОРУ означає згоду КОРИСТУВАЧА з оновленими умовами. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

63. ДОГОВІР може бути припинений достроково шляхом його розірвання в односторонньому порядку за ініціативою будь-якою із СТОРІН шляхом надсилання повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Розірвання договору», на e-mail іншої СТОРОНИ, за 3 (три) календарні дні до запланованої дати початку курсу (надання контенту).

64. ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ у порядку, що передбачений цим ДОГОВОРОМ, і при цьому ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від обов'язку відшкодувати КОРИСТУВАЧУ будь-яких сум, отриманих від КОРИСТУВАЧА як плату за надання послугу, та у випадку спричинення КОРИСТУВАЧУ розірванням ДОГОВОРУ будь-яких збитків.

ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ

65. До цього ДОГОВОРУ та його тлумачення застосовується право України, та всі спори стосовно цього ДОГОВОРУ вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано цим ДОГОВОРОМ, СТОРОНИ керуються нормами чинного в Україні законодавства. ІНШІ УМОВИ

66. Цей ДОГОВІР складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

67. Недійсність окремого положення цього ДОГОВОРУ не впливає на недійсність ДОГОВОРУ в цілому.

68. Жодна із СТОРІН не може переуступити свої права та обов'язки за ДОГОВОРОМ третім сторонам.

69. СТОРОНИ домовились, що окремого акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим ДОГОВОРОМ не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня наступного за днем здійснення КОРИСТУВАЧЕМ оплати за відповідні послуги, ВИКОНАВЦЕМ не було отримано від КОРИСТУВАЧА письмової мотивованої претензії щодо якості наданих послуг.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

70. Найменування ВИКОНАВЦЯ: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОЛЄЙНІКОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА

71. П/р 26000052635835, Банк ПАТ "ПРИВАТБАНК", м.Київ, МФО 320649, код за ДРФО 2909611466 Платник єдиного податку

72. Місцезнаходження ВИКОНАВЦЯ: 02099, м.Київ, вул.Заслонова, буд.22 кв.52

73. E-mail ВИКОНАВЦЯ: s.olieinikova@synergy-consulting.biz
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про користування сайтом і послугами Synergy Club
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ОФЕРТИ (ПРОПОЗИЦІЇ)