ПРАВИЛА УЧАСТІ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ SYNERGY CLUB


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО SYNERGY CLUB

1.1. Synergy Club створюється ТОВ «Synergy Development Consulting» як єдиний закритий клуб в Україні, що спеціалізується у сфері фандрейзингу та грантрайтингу.

1.2. Мета Synergy Club - об'єднати своїх учасників (фізичних та юридичних осіб), що хочуть розвивати свої проєкти шляхом залучення безповоротних коштів.

1.3. Цілі Synergy Club - створити синергію між учасниками та зробити сприятливі умови для досягнення поставлених цілей у проєктах наших клієнтів.


РОЗДІЛ 2. УМОВИ УЧАСТІ В SYNERGY CLUB

2.1. Членами Synergy Club можуть бути фізичні та юридичні особи, що поділяють мету, завдання та принципи функціонування Synergy Club.


2.2. Для того, щоб стати членом Synergy Club, необхідно пройти обов'язкову реєстрацію через чат-бот в Телеграмі - @Spaceman_synergy_robot .


2.3. Кожен член Synergy Club повинен надати достовірну контактну інформацію, а саме: номер телефону, електронну адресу Надаючи таку інформацію, кожен член Synergy Club надає згоду на використання та обробку персональних даних як це вимагає чинне законодавство України про захист персональних даних.


2.4. Членство в Synergy Club є добровільним та індивідуальним. Реєстр членів Synergy Club обліковується ТОВ «Synergy Development Consulting».


2.5. Доступ до загального чату учасників Synergy Club в Телеграм є загальнодоступним та безкоштовним. Доступ до інших послуг надається учасникам Synergy Club після укладання/акцептування відповідних договіру(ів) про надання таких послуг.


2.6. Члени Synergy Club мають право користуватися всіма доступними послугами (як платними так і безоплатними) протягом періоду членства у Synergy Club, а також зобов'язуються дотримуватись усіх положень цих Правил


2.7. Членство в Synergy Club може бути припинено у випадку порушення членом Synergy Club розділу 4 даних Правил.

РОЗДІЛ 3. ПОСЛУГИ SYNERGY CLUB

3.1. Synergy Club створює своїм учасникам площадку для спілкування - чат учасників Synergy Club в Телеграм

3.2. Інші додаткові послуги, можливості та переліки сервісних пакетів для учасників Synergy Club будуть надаватися та регулюватися окремими договорами та угодами.

3.3. Офіційної сторінкою Synergy Club є наступна веб-сторінка: http://academy.synergy-consulting.biz/synergy-club/uk

3.4. На офіційній веб-сторінці Synergy Club публікується:

- перелік послуг для учасників Synergy Club;

- види сервісних пакетів послуг Synergy Club;

- новини, акції, додаткові можливості для учасників Synergy Club, тощо.

РОЗДІЛ 4. ПРАВИЛА ДІЛОВОЇ ЕТИКИ ТА NDA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) ЧЛЕНІВ SYNERGY CLUB

4.1. Для розвитку та підтримки ділових партнерських відносин, що забезпечують взаємовигідну співпрацю всіх учасників, Synergy Club здійснює свою діяльність на наступних принципах:

- соціальна значущість - ми працюємо з соціально значущими проектами. Які збільшують благо суспільства і причетні до вирішення Sustainable development goals.

- перспективність / бізнес-інтуїція - працюємо з тими, в кого бачимо потенціал для зростання. Формуємо правильне оточення.

- синергія - за допомогою взаємодії з іншими, ми можемо якісно посилити ефект і суттєво перевершити результат кожного окремо.

- розвиток- постійний, безперервний розвиток через кризові моменти та виклики. Себе як особистостей, бізнеси, проекти клієнта, країни.

- взаємини членів Synergy Club ґрунтуються на принципах довіри та чесності;

- діалог (в будь якій формі спілкування) серед членів Synergy Club та інших запрошених учасників ведеться дотриманням норм та правил ділової етики, відкритості, партнерства та співробітництва;

- учасники Synergy Club не втручаються у політичну діяльність один одного, своїх клієнтів та партнерів, а також поважають свободу совісті та віросповідання;

- спірні та конфліктні питання, що виникають під час співробітництва, вирішуються легально і з прагненням до взаємоприйнятних компромісів.

4.2. Успіх кожного окремо учасника та діяльності загалом Synergy Club залежить від новаторських продуктів і рішень. Конфіденційна ділова інформація та інтелектуальна власність — це надзвичайно важливі активи, які є ми повинні захищати від неправомірного розкриття й використання при недобросовісній конкуренції.

4.3. Член Synergy Club визнає та погоджується, що його відносини, спілкування та різноманітна комунікація з іншими членами Synergy Club, а також з працівниками, керівництвом, експертами (внутрішніми чи/та запрошеними) Synergy Development Consulting надають доступ до спеціалізованої та конфіденційної інформації (знання) про роботу Synergy Club, про особливості діяльності інших членів Synergy Club.

4.4. Член Synergy Club визнає та погоджується, що оприлюднення чи неправомірне використання вищевказаної інформації може завдати серйозних та непоправних збитків та шкоди репутації іншим учасникам Synergy Club, а також ) ТОВ «Synergy Development Consulting»

4.5. Відтак, член Synergy Club, повинен завжди зберігати всю «конфіденційну інформацію» в суворій конфіденційності.

«Конфіденційна інформація» – це вся інформація та матеріали, що озвучені/записані/опубліковані учасниками Synergy Club під час проведення зустрічей, тренінгів, обговорень, переговорів, в тому числі в закритому чаті учасників в Telegram але не обмежується всією інформацією та матеріалами, які стосуються або пов'язані з діяльністю Synergy Club, методами його роботи, та будь-яка інша інформація та матеріали, які загалом невідомі громадськості.

4.6. Член Synergy Club не повинен ані впродовж, ані після закінчення своє участі в Synergy Club, безпосередньо чи опосередковано використовувати, повідомляти, передавати, розкривати, розповсюджувати, публікувати або іншим чином порушувати конфіденційність (або сприяти чи дозволяти іншим це робити) будь-якої «конфіденційної інформації», яка стала відома йому або яка іншим чином була надана чи стала доступна йому впродовж або завдяки членству в Synergy Club. Вказаний обов'язок діє також протягом 5 (п'яти) років після закінчення членства в Synergy Club.

4.7. Член Synergy Club визнає та погоджується, що порушення положень про нерозголошення вищевказаної «конфіденційної інформації» становить суттєве порушення умов цих Правил та дає право ТОВ «Synergy Development Consulting» вживати будь-яких можливих правових заходів у зв'язку з таким порушенням, в тому числі і прийняття рішення про виключення з членства Synergy Club і захисту інтересів інших членів Synergy Club та інтересів ТОВ «Synergy Development Consulting» в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.