Synergy Development Consulting

ЧИ ГОТОВА ВАША ОРГАНІЗАЦІЯ ДО ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ?

(за матеріалами курсу від Philanthropy University)


Термін фандрейзинг (англ. fundraising) походить від двох англійських слів “fund” та “raising”.

Тобто, під фандрейзингом розуміємо примноження фінансових або матеріальних ресурсів.


Проте, виникає проблема щодо розуміння питань: «Чого шукають донори?», «Що вони враховують під час оцінки організації?», «Які питання можливо вирішити?».


Загалом, виникає актуальне питання: «Чи готова Ваша організація до залучення коштів?»


Для того, щоб підказати Вам відповіді на поставлені вище запитання звертаємося до порад експерта Philanthropy University Тома Вольфа (Tom Wolf).


Чи потрібно готувати організацію до участі у процесі фандрейзингу? Яким чином здійснювати таку підготовку? Які питання необхідно поставити собі для того, щоб розкрити потенціал організації у якості грантоотримувача?


Розпочинаємо стислий курс:


1. Цільова аудиторія донора. Чи підпадаєте Ви під конкретні критерії?

Кожний донор має три цільові аудиторії потенційних вигодонабувачів:

  • група організацій, які донор максимально схильний підтримувати та готовий систематично надавати фінансування для їх сталого розвитку. До наведеного переліку можуть входити релігійні та благодійні організації до яких належить донор, провідні громадські організації, соціально-орієнтовані організації із тісними міжнародними зв’язками;
  • група організацій, які донор не готовий підтримати за жодних обставин. Адже, вони не цікаві для цього донора, тому що діяльність наведених організацій жодним чином не стосується пріоритетів донора;
  • група організацій, діяльність яких може бути профінансована. Проте, існує потреба виконання певних умов донора для того, щоб не опинитися у групі організацій, яким відмовлено. Тобто, існує ймовірність приєднатися, як до першої, так і до другої групи організацій.

Що ж робити для того, щоб опинитися саме у групі організацій для яких максимально ймовірною є підтримка донора?


2. Місія організації. Наскільки вона відповідає пріоритетам донорів?

В основі місії будь-якої організації лежить причина її існування, Том Вольф зазначає наступне: «Цікаво, що коли Ви формулюєте місію або мету, Ви також опосередковано визначаєте «Ваш всесвіт», донорів та Ваших конкурентів».

Зокрема, якщо Ви формулюєте досить широку місію, Ви закладаєте основу для появи багатьох потенційних донорів. Проте, з’являється також багато потенційних конкурентів. Наприклад, у світі існує проблема голоду. Тому, щорічно з’являється значна кількість організацій, які бажають подолати голод (значна конкуренція). Одночасно, виникають благодійні фонди, які здатні запропонувати ресурси для досягнення таких цілей (велика кількість благодійників).


Прикладом вузької місії може слугувати проект, який націлений на заохочення виконання клавішної музики Баха. На перший погляд, для реалізації такої ідеї неможливо залучити кошти. Проте, детальний аналіз проблеми показав, що реалізація даного проекту здатна задовольнити потреби близько 10 000 потенційних вигодонабувачів. Тому, можливо знайти донора, який підтримає таку ініціативу. Висновок, вузька місія – менше донорів, але й слабкіша конкуренція.

Що обрати? Вирішувати Вам. Головне бути послідовними.


3. Цінності організації. Чому варто говорити про цінності організації та діяти відповідно до них?

Том Вольф наводить приклад двох організацій. Перша із них відкрита до спільноти, націлена на дотримання прав людини, відкрита для усіх, служить громаді. Друга організація прагне створити для своїх співробітників комфортне робоче місце, позитивний клімат у колективі, формує корпоративну культуру.

Організації різні, а, отже, потенційні донори також різні. Донори цінують винятковість, яка знаходить свій прояв у діях грантоотримувача.


4. Бренд та імідж. «Внутрішнє» повинно відповідати «зовнішньому»?

Бренд організації є вираженням її переконань, ідей та ознак, які формують певне враження в очах громадськості, включаючи потенційних донорів. Який імідж має Ваша організація? Чи дієвий бренд? Можна зробити аудит, але простіше – просто запитати у діючих та потенційних стейкхолдерів.


5. Проект. Що важливіше: проект чи організація?

Проект та організація мусять відповідати один одному. Адже, успішний проект може бути реалізований лише в результаті систематичного поєднання зусиль справжніх фахівців своєї справи.


6. Команда – основа для успішного фінансування та подальшого управління проектом.

Це є очевидним. Тому, не потребує детальних пояснень.

Продовжуйте фандрейзити з користю!

Курс знаходиться за посиланням: https://cutt.ly/ZittgB