Synergy Development Consulting

ЗАЛУЧЕНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ У ГРАНТОВУ СФЕРУ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Consulting
ЗАЛУЧЕНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ У ГРАНТОВУ СФЕРУ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гранти – це один з можливих джерел фінансування для підприємців, які хочуть розвивати свій бізнес та соціальний вплив. Але 80% грантів і досі залишаються невикористаними. Чому так і як це вирішити? Які фактори впливають на залученість підприємців у грантову сферу? З якими проблемами стикаються підприємці під час підготовки грантової заявки?
Ці та інші питання були досліджені в рамках Synergy Universe шляхом онлайн-опитування, яке проводилося протягом лютого 2023 року. Опитування було розповсюджене через соціальні мережі, електронну пошту та інші канали комунікації. У ньому взяли участь 64 підприємці з різних регіонів України, які мали досвід або інтерес до отримання грантів.
За результатами опитування, було виявлено наступні основні тенденції та висновки.
Респонденти мають позитивне ставлення до грантів як джерела фінансування для своїх проєктів. Вони вважають, що гранти допомагають реалізувати свої ідеї, підвищити конкурентоспроможність та отримати підтримку.
31,3% опитаних шукають грант на запуск проєкту, 23,4% – на обладнання та матеріали, 12,5% – на масштабування бізнесу та релокацію.
Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: На що шукаєте грант?
. Кількість відповідей: 64 відповіді.
Більша половина респондентів (51,6%) вказала, що для них основні джерела інформації про відкриті грантові програми – це платформи соціальних мереж. Сайтами грантових фондів користується 20,3% опитаних підприємців, онлайн бази даних використовує 17,2%. Також варто звернути увагу на те, що отримано відповіді «не знаю про існування грантів». Це вказує на те, що в Україні в грантовій сфері рівень інформаційної кампанії – низький.
Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Звідки отримуєте інформацію про відкриті грантові програми?. Кількість відповідей: 64 відповіді.
Необхідно взяти до уваги, що половина респондентів (50%) відповіли, що ні разу не знаходили релевантний для свого бізнесу грант. А на пошук гранту менше тижня витрачає 14,1% опитаних, знайти релевантний грант за кілька днів може лише 10,9% респондентів.
Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Скільки часу витрачаєте на пошук релевантного гранту?
. Кількість відповідей: 64 відповіді.
Опитування показало, що пошук грантів та написання грантової заявки в компаніях здійснюється у доволі різних форматах: підприємці самостійно, фандрейзер, грантрайтер, юрист або економіст в компанії. І 10,9% підприємців віддають цю справу на аутсорсинг.
Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Хто займається пошуком грантів та підготовкою заявки в компанії? 
. Кількість відповідей: 64 відповіді.
Із усіх респондентів велика частка (42,2%) жодного разу не подавались на грант. Інша частина підприємців показують таку тенденцію: 20,3% – подавали заявку 2-3 рази, 17,2% – 1 раз.
Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Скільки разів ви вже подавались на грант?
. Кількість відповідей: 64 відповіді.
Важливо зафіксувати, що з усіх опитаних 65,6% жодного разу не отримували грант, а 2-3 рази отримували грант тільки 12,5%. Які основні причини показують результати наступного питання.
Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Скільки раз отримували грант?
. Кількість відповідей: 64 відповіді.
Основні труднощі отримання грантів, за думкою респондентів: нерозуміння складних вимог (34,4%), недостатність часу для написання грантової заявки (26,6%), важко визначити релевантні джерела фінансування (10,9%).
Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: З якими проблемами стикаєтесь при підготовці грантової заявки?
. Кількість відповідей: 64 відповіді.
Менше чверті (23,4%) запрошували причину відмови в отриманні гранту, а майже половина (46,9%) не знали, що це можна/потрібно робити.
Діаграма відповідей у Формах. Назва запитання: Після відмови в отриманні гранту запрошували причину?
. Кількість відповідей: 64 відповіді.
Висновки:
1. Гранти є важливим інструментом для розвитку та підтримки бізнесу, але їх потенціал не використовується повністю через низку проблем.
2. Низький рівень поінформованості підприємців про грантові можливості.
3. Складність пошуку релевантних грантових конкурсів, відсутність часу та ресурсів для підготовки якісних грантових заявок, а також труднощі дотримуватись вимог грантодавців – основні проблеми підприємців у грантовій сфері.
4. Підприємці не отримують достатнього зворотнього зв’язку про причини відмови в грантах, що ускладнює їх навчання та вдосконалення.
5. Підприємці не мають чіткої стратегії пошуку та отримання грантів, а також не використовують всі доступні канали комунікації з грантодавцями.
Рекомендації:
1. Необхідно посилювати інформаційну кампанію в Україні щодо грантових можливостей для підприємців. Популяризація, своєчасне та повне ознайомлення з грантовими програмами покращить залученість підприємців.
2. Підприємцям слід підвищувати свою грамотність у грантовій сфері, використовуючи різні джерела інформації, курси, консультації та інші ресурси. Це допоможе краще розуміти грантовий процес та збільшити ймовірність успішної заявки.
3. Підприємцям слід розробляти свою грантову стратегію, яка враховує їхні цілі, потреби, ресурси та конкурентні переваги, а також включає планування, моніторинг та оцінку грантових заявок.
4. Підприємцям важливо підтримувати відкритий діалог з грантодавцями. Для цього варто використовувати різні канали комунікації, такі як соціальні мережі, електронна пошта, телефон, зустрічі. Це допоможе створювати довготривалі партнерські відносини.
5. Грантодавцям слід робити свої програми більш доступними та зрозумілими для підприємців, а також надавати конструктивне та своєчасне обґрунтування відмови для того, щоб заявники мали змогу вдосконалюватись.